Varde Å havørreden – en truet fisk

Elektrofiskeri for overflytning

23

Havørredfangster fra tidligere år

1992: 669
2002: 406
2012: 248
2016: 288
2017: 363
2018: 255

Baggrunden for at gennemføre overflytning

Antallet af lystfiskerfangede havørreder langs Varde Å Systemet er støt og roligt faldet over en årrække. Årsagerne er sikkert flere, men manglende adgang til egnede gydepladser er helt sikkert en af de tungtvejende.

Som alle ved ligger Utoft Dambrug som en blodprop og spærrer for adgang til mange kilometer å med fine gydepladser. Som en nødløsning har medlemmer af Grindsted Sportsfiskerforening i flere år opfisket gydemodne havørreder i Grindsted Å nedstrøms dambruget og genudsat fiskene oven for dambruget.

11

Hvornår sker overflytningen

Igen i 2018 er vi nødt til at lave overflytning af havørreder, og dette sker lørdag den 10. november 2018 med start kl. 9.00 ved Utoft Dambrug.

Hen over vinteren vil vi således igen kunne iagttage gydende havørreder på gydebankerne i den øvre del af Grindsted Å og i Grene Å, så vi også i fremtiden kan se denne prægtige fisk ved vore kyster og i vore vandløb. Med dette tiltag håber vi alle, at havørredbestanden kan opretholdes på et tåleligt niveau, indtil den rigtige løsning foreligger, nemlig fri adgang for vandrefisk til alle dele af Varde Å Systemet.

Vel mødt på lørdag.

Overflytning af havørreder 2017

Grindsted Å - 18. november 2017

Overflytning af havørreder 2016

Grindsted Å 5. november 2016

Relaterede nyheder og artikler