Resultater fra elektrofiskeri 2017

Små 20 mand var i gang hele dagen med elektrofiskeri i Grindsted Å. Der blev arbejdet hårdt hele dagen fra tidlig morgen til næsten solnedgang. Køkkenholdet skal have en stor tak for at stå klar med forplejning, da fiskeholdet gjorde holdt neden for klubhuset ved middagstid.

Klik på pilene for at se billederne igennem.
Grindsted Å den 9. december

Her rapporten fra optæller Jørgen Tholstrup:

Jeg har vedhæftet opgørelsen over havørred og laks, som blev sendt til strygning i henholdsvis Varde og hos DCV.
Der blev ikke foretaget en egentlig optælling af øvrige observerede fisk, men et løseligt skøn kan jeg give.
Bestanden af stalling ser rigtig fin ud. Vi så min 200 i størrelsen 30 - 45 cm. Der var faktisk rigtig mange, som var på den pæne side af 40 cm og enkelte tæt på 50cm. Vi så en mængde stallinger - mange hundreder- repræsenterende alle årgange fra yngel klækket i foråret 2017 op til de store som er nævnt ovenfor.
Fra Utoft til "Volvo" stykket så vi 30 - 40 laks. Mange rigtig store fisk, både haner og hunner. En enkelt han var på størrelse med den største som blev sendt til DCV. Fra broen ved Kvickly til Morsbøl Skolevej optog vi alle hanner (15 stk) og derudover så vi vel 15-20 hunlaks.
Bestanden af bækørreder ser ikke dårlig ud. Der er mange fisk omkring 25-30 cm og der er også pæne fisk over 40 cm.
Bestanden af lakse- og ørredyngel ser fin ud, men jeg tør ikke skønne antal, da jeg ikke kunne se det tydeligt nok fra bredden.

Vi kan så tilføje at opgørelsen over havørred og laks, der blev sendt til strygning ser således ud:

34 havørredhunner mellem 30 og 72 cm. Flest mellem 50 og 65 cm.
12 havørredhanner mellem 30 og 75 cm. Størrelsesmæssigt spredt i hele intervallet.
4 bækørredhanner mellem 27 og 43 cm.
15 hanlaks spredt ligeligt mellem 53 og 112 cm.

Fra vandplejeformand Kim Husted har vi modtaget flg.:

Hej Alle,
Tak for sidst. Tak for det store fremmøde og hjælp til årets elfiskeri.
Det er godt at se, at der er så mange fine fisk i vores vandløb. Det er det største antal fisk der er registret på zone 5 i min tid.
Det tegner godt for fremtiden og muligheden for at fange fisk på zone 5.
Jeg kan tilføje at Varde fik 20 havørredhunner og 7 hanner. Allerede i går blev der afstrøget 4.5 liter rogn og resten af fiskene er klar i løbet af en uges tid. Derved vi kan overholde udsætningsplanen på ca 50.000 stk ½ års yngel i 2018.

Venlig hilsen
Kim

Grindsted Sportsfiskerforening siger endnu en gang tusind tak til alle der gav en hånd med.
Takket være jer allesammen ser den nærmeste fremtid lys ud for fiskebestandene i Varde Å Systemet.

Glædelig jul og godt nytår.
Knæk og bræk i 2018

Relaterede nyheder og artikler