Nye gydebanker til ørrederne i Varde Å-systemet

Tre gydebankere på det færdige resultat. Fra venstere: Henrik Busk, Morten Rømer Holm og Peter Jakobsen.

Maskinerne spandt og arbejdsmændene svedte i det dejlige vejr, da man lørdag den 27. september udlagde gydegrus på to strækninger af Lerbæk.

Generøs lodsejer gav gas

Første gydebanke blev etableret ved Tistrupvej, hvor lodsejer Morten Bang Pedersen var så generøs at stille både maskinkraft og arbejdskraft til rådighed. Dette betød, at man allerede efter halvandentimes arbejde havde udlagt de seks kubikmeter gydegrus, som var blevet leveret dagen forinden af Billum Vognmandsforretning.

Gydebanken ved Tistrupvej blev en anelse længere end beregnet, men heldigvis gjorde den dertil større stuvning af vand ingen forskel, da rørføringen under Tistrupvej i forvejen havde et stort fald. Det var således ikke muligt, at se nogen effekt på vandstanden opstrøms gydebanken.

Gydebanken ved Lerbæk Bro

Klokken 10.00 påbegyndtes arbejdet ved Lerbæk Bro, hvor man af Tove Engelbrecht havde fået lov til at stille en container og køre ned af den gamle landevej, som i dag mest af alt minder om en idyllisk markvej.

Gydegrus

Gydegrus til bække skal ifølge DTU Aqua bestå af 85% nøddesten og 15% singels.

Den lidt længere transport fra containeren ned til bækken gjorde arbejdet lidt mere udholdeligt for "fordelerne", da man således havde tid til at disponere og fordele gruset i de mellemliggende perioder, hvor maskinen kørte efter en ny portion grus.

Allerede ved omkring 14.30-tiden var man færdig med gydebankerne, og det var endda efter, at man havde afholdt en halv times frokost.

Initiativtager er tilfreds

- Jeg er super tilfreds med resultatet, og det skal blive spændende at se, om vores anstrengelser giver pote i fremtiden. Heldigvis nåede vi lige at lave en bestandsanalyse af bækken på alle fire lokationer, inden vi smed gruset i, og nu har vi et referencepunkt til at bedømme udviklingen fra, fortæller initiativtager og projektleder på gydegrusudlægningen Morten Rømer Holm, og fortsætter:

- Vi fangede ved elfiskeriet i bækken den 26. september halv- og halvandetårs ørredyngel, ål, bæklampretter samt nogle andre arter, så helt fra nul starter vi ikke. Men lad os håbe, at der er nogle havørreder, der vælger at svinge til venstre i Grindsted Å og bruger bækkens nye faciliteter. Jeg skal i hvert fald nok holde øje med det, når vi går ind i gydesæsonen, slutter Morten Rømer Holm og sender en stor tak til Cliff Kristensen og Lars Hammer-Bek for den hurtige udrykning ved elektrofiskeriet.

God karma gav laks

Om det var den gode karma, eller om det var andre faktorer i spil, må være usagt, men dagen efter udlægningen fangede Morten Rømer Holm en laks på 75 cm. i Gl. Varde Å. Og som Morten konstaterede på facebook, så er det måske ikke helt tilfældigt: "Gav bækken to gydebanker, og åen kvitterede strak med en laks".

Relaterede nyheder og artikler