Laksestop

Den 8. juni 2017 er der meldt stop for hjemtagelse af store laks over 75 cm på zonerne 1, 2, 3, 4 og 5 i Varde Å Systemet.

Fanger du en laks over 75 cm på disse zoner, skal laksen genudsættes så skånsomt som muligt. Genudsatte laks skal ligesom hjemtagne laks indberettes elektronisk.

På zonerne 1, 2, 3, 4 og 5 må der stadig hjemtages laks ≤ 75 cm.

På øvrige zoner, såkaldt B-vand, må der stadig hjemtages 4 laks. Her er der ingen størrelsesopdeling.

Relaterede nyheder og artikler