Laksestop

Den 4. maj 2017 er der meldt stop for hjemtagelse af store laks over 75 cm på zonerne 1 og 2 i Varde Å Systemet.

Fanger du en laks over 75 cm på disse zoner, skal laksen genudsættes så skånsomt som muligt. Genudsatte laks skal ligesom hjemtagne laks indberettes elektronisk.

På zonerne 3, 4 og 5 må der stadig hjemtages 6 laks større end 75 cm. Små laks under 75 cm må stadig hjemtages fra hele Varde Å systemet.

Relaterede nyheder og artikler