Laksekvoten 2018

2017 premiere

Laksekvoten 2018

Laksekvoten for Varde Å systemet forbliver uændret i forhold til 2017. Der må hjemtages 125 laks på 75 cm eller derunder og 110 laks over 75 cm. Derudover må der hjemtages 5 laks over 40 cm på laksevand B.

Nyt i 2018

For 2018 gælder, at indrapportering af fangster, hjemtagne såvel som genudsatte, skal foregå inden midnat på fangstdagen.

Læs den fulde nyhed på fiskepleje.dk:
Varde Å.

Læs om alle de lakseførende vandløb:
Alle åer.

Relaterede nyheder og artikler