Kontingentsatser 2018

Kontingentsatserne for medlemskab af Grindsted Sportsfiskerforening bliver i 2018:

1.225,- kr for Seniormedlemskab
725,- kr for Ungdomsmedlemskab
300,- kr for Juniormedlemskab
2.125,- kr for Familiemedlemskab
50,- kr for Søkort til Grindsted Engsø

Alle der var medlem i 2017 modtager i den sidste uge af januar 2018 kontingentopkrævning for 2018 fra Danmarks Sportsfiskerforbund. Så ved fornyelse af medlemskab bedes du benytte denne opkrævning.

Ved fornyelse af senior- og familiemedlemskab efter 15. februar 2018 pålægges nyt indmeldelsesgebyr på 100,- kr.

Familiemedlemskab er betinget af at alle bor på samme adresse.

Søkort til Grindsted Engsø udstedes kun, når du er medlem af GSF.
Søkortet kan ikke betales over den almindelige kontingentopkrævning, men betales ved afhentning af kort hos Søren Sørensen. Fornyelse af søkortet kræver aflevering af fangstrapport for 2017.

Forbundsgebyr til Danmarks Sportsfiskerforbund er inkluderet i priserne.
Hvis du er medlem af flere foreninger, skal du kun betale ét gebyr.

Relaterede nyheder og artikler