Klubhuset sikres forsat udvikling

Den jyske Sparekasses Støttefond har givet 10.000 kr til Grindsted Sportsfiskerforening. Pengene er doneret i forbindelse med den igangværende etablering af GSF's nye klubhus.

- GSF har stadig behov for midler til at udbygge de gode forhold, vi har fået med lokalerne på Svinget 21, udtaler formand Lars Pedersen.

GSF's bestyrelse vil nu tage stilling til, hvordan pengene fra Den Jyske Sparekasses Støttefond giver mest værdi, og forslag fra medlemmerne vil altid blive draget ind i overvejelserne.

GSF får nu mulighed for forsat at forbedre forholdene for medlemmerne, men især for de unge mennesker i vores juniorafdelingen. Det skal være attraktivt og inspirerende at komme til foreningens klubaftener, forsætter formanden, så tusind tak til DJS' Støttefond.

Klubaftener om tirsdagen forsætter

Allerede når fiskeriet i åen står foran sin afslutning, begynder vintersyslerne så småt. Sidste vinters succes med en ekstra klubaften om tirsdagen forsætter. Så har du behov for inspiration eller en lille snak om lystfiskeriet, så mød op. Hold øje med hjemmesiden, nyhedsbrev osv. for oplysninger om tidspunkter.

Relaterede nyheder og artikler