Hvorfor skal nogle af Engsøens gedder slås ihjel?

Reglerne for fiskeri i Grindsted Engsø kan umiddelbart virke uforståelige, hvis man altså ikke lige kender baggrunden for dem. Få her svarene på, hvorfor reglerne er som de er, og hvordan fremtiden for fiskeriet i Grindsted Engsø muligvis ser ud.

Grindsted Engsø er forurenet

Grindsted Engsø blev anlagt i 1971-1972 som et slags rensningsanlæg for Grindstedværket, der i dag er kendt som en af danmarkshistoriens værste miljøsyndere. Forureningen af søen foregik over en årrække, hvilket har resulteret i, at søens fauna i dag har spor af bl.a. tungmetaller. I 2009 fik Grindsted Sportsfiskerforening lov til at administrere fiskeriet i søen, som indtil 2009 havde været forbudt. Tilladelsen forudsætter, at søens lystfiskere følger et regelsæt, som er blev opstillet af kommunen. Det er disse regler, som stadig er gældende for fiskeriet i Grindsted Engsø.

Alternativet til reglerne er, at vi slet ikke må fiske i søen, og det er vel i grunden endnu dårligere end den nuværende situation.

Hvad er tanken bag reglerne?

Det er i alles interesse, at ingen fisk fra Engsøen bliver spist, eller at de tungmetaller, som ligger på søens bund, bliver hvirvlet fra søens bund og dermed blive oparbejdet i søens økosystem. Det er fortrinsvis derfor, at reglerne er sat i verden af kommunen, da menneskers ve og vel altid vil have førsteprioritet. Foreningen bruger mange ressourcer på at håndhæve reglerne ved søen, og det ville naturligvis være at foretrække, hvis forholdene var anderledes, og man ikke behøvede at have så mange regler. Det er desværre ikke den virkelighed, vi lever i, så vi håber på alle lystfiskeres forståelse og beder alle huske på, at vi ønsker de færrest mulige regler for vores medlemmer, forudsat at hverken fisk eller mennesker kommer til unødig skade.

Hvorfor må man ikke sejle i flydering, når man må sejle i båd?

Det handler ganske enkelt om, at man har vurderet, at sandsynligheden for at man kommer i kontakt med søens bund er langt større i flydering end i båd. Det er i øvrigt også derfor, at man ikke må vadefiske i søen, da man netop ikke ønsker at hvirvle tungmetaller op, som ligger på søens bund.

Hvorfor skal man slå fredfisk samt gedder mellem 70-90 cm ihjel?

Alle gedder mellem 70 og 90 cm og alle skaller og brasener, der opfiskes fra søen, skal destrueres, og det skyldes, at man fra Billund Kommunes side ønsker at fjerne nogle af tungmetallerne fra søen. Rationalet fra kommunens side er, at fiskene indeholder tungemetaller og ved at fjerne nogle af fiskene fra søen, så fjerner man også tungmetallerne. Fredfiskene er desuden også med at skabe en ubalance i søen, så at man optager en del af dem bevirker at søen har klart vand og dermed gode forhold for rovfisk og vandplanter. Grindsted Sportsfiskerforenings håndhæver naturligvis reglerne, men arbejder også på at overbevise kommunen om, at man ikke skal slå gedder ihjel for at fjerne tungmetaller fra søen, da gedder ikke kun er værdifuld for søens balance og økosystem, men også en yndet sportsfisk for lystfiskere fra nær og fjern.

Hvorfor må jeg ikke isætte min båd fra den østlige ende af Engsøen?

Båden må kun sættes i vandet fra slæbestedet ved sejlklubben i Engsøens vestlige ende. Landgang er kun tilladt samme sted. Årsagen til denne regel skyldes, at mange andre end lystfiskere benytte søen som rekreativt område. Løbere, cyklister og folk på gåtur benytter gerne stien rundt om søen, og da slæbestedet i den østlige ende ikke kan benyttes uden af spærre stien, er det kun tilladt at benytte slæbestedet i den vestlige ende ved sejlklubben. Er der aktiviteter i sejlklubben, har de førsteret til at benytte slæbestedet.

Hvorfor må jeg ikke fiske fra den sydlige bred i Engsøkanalen?

Langs den sydlige bred i Engsøkanalen løber der en sti. Stien er tit meget befærdet, og netop for at skåne forbipasserende for stangspidser i hovedet og karambolage med lystfiskere under geddefights, har man besluttet, at fiskeriet kun må foregå fra den nordlige bred. Den nordlige bred er desuden også lang nemmere at fiske fra, da der er langt færre træer.

Hvorfor skal fangsterne indberettes?

I aftalen med kommunen ligger også, at vi tilbagemelder, hvor mange gedder, der bliver fanget. Det er ikke bare fornuftigt for kommunen at vide men også for foreningen, idet vi kan få en indikation af, hvordan det går med geddebestanden i søen.

Hvad er håbet for fremtiden?

De senere års fiskeundersøgelser i Grindsted Engsø har vist at niveauerne af tungmetaller i fiskene bliver mindre og mindre. Håbet er derfor, at vi en dag får en fiskebestand i Grindsted Engsø, som bliver fri for tungmetaller og dermed ikke behøver at blive optaget og slået ihjel. Grindsted Sportsfiskerforening har en god dialog med Billund Kommune og arbejder løbende på at gøre reglerne bedre og mere transparente. Indtil dette sker, så må vi fiske under de nuværende regler og gøre det som vi lystfiskere er allerbedst til – at vente tålmodigt. Alternativet til reglerne er, at vi slet ikke må fiske i søen, og det er vel i grunden endnu dårligere end den nuværende situation.

Relaterede nyheder og artikler