Havørredflytning bærer frugt

Allerede en uge efter at 83 havørreder blev flyttet over spærringen ved Utoft Dambrug i Grindsted Å var en håndfuld af disse i færd med at sikre næste generation. På gydebanken i Grene Å, GSF etablerede for et par år siden, er der observeret gydende havørreder flere dage i træk. GSF og havørrederne siger tusind tak til de mange frivillige, der deltog i elektrofiskeriet og overflytningen af fiskene.

Men, hvor ville det være meget bedre og nemmere hvis spærringen blev fjernet.

Kassereren, Anders Kristensen, var forbi gydebanken med sit kamera.

Relaterede nyheder og artikler