Generalforsamlingen 2015

Generalforsamlingen blev for første gang afholdt i foreningens klubhus.

Tirsdag den 17. februar afholdt Grindsted Sportsfiskerforening generalforsamling 2015 og i alt 32 personer dukkede op i klubhuset på Svinget 12, hvor der første gang blev afholdt generalforsamling. 

Jørgen Tholstrup blev valgt som dirigent og kunne med det samme konstatere at generalforsamlingen var indvarslet korrekt og dermed beslutningsdygtig. Herefter fulgte formandens generelle beretning, der blev fulgt op af mere detaljerede beretninger fra vandplejeudvalget, ved Kim Husted, fra juniorafdelingen, ved Mikkel Johannesen og fra praktiske udvalg, ved Ryan Jacobsen. Beretningerne blev godkendt.

Lille underskud i regnskabet

Herefter fulgte gennemgang af regnskabet for 2014, ved Anders Kristensen. Årets resultat var et underskud, der udelukkende skyldtes de mange aktiviteter omkring det nye klubhus.

Renset for tallene vedrørende klubhuset viste regnskabet et mindre overskud. Bestyrelsen mener resultatet er udmærket. Regnskabet blev vedtaget.

Der var indkommet et forslag fra bestyrelsen, der ønsker flg. tilføjelse til lovene: §3b. Ved optagelse i foreningen accepterer man samtidig at modtage foreningens nyhedsbreve sendt til den opgivne mailadresse. Forslaget blev vedtaget.

Valg af bestyrelse

Anders Kristensen blev genvalgt som kasserer og Ryan Jacobsen blev genvalgt til bestyrelsen. Kim Mathiasen genopstillede ikke til bestyrelsen. I stedet var der afstemning mellem Henrik Busk og Peter Andreassen, der begge havde sagt ja til at opstille. Henrik Busk blev valgt til bestyrelsen og Peter Andreassen modtog derefter valg som suppleant. Peter Jakobsen blev også valgt som suppleant.

Erling Nielsen blev genvalgt som revisor.

Pokaler, premier og eventuelt

Der var ikke tilmeldt fisk til pokalfiskeri, i stedet var der en erindringspokal til Jørgen Holm for den største laks i 2013.

Under eventuelt blev der trukket lod om bogen Laks, af Jan Grünwald, blandt de indsendte besvarelser på det tidligere udsendte spørgeskema. Formanden sagde derefter et ord med på vejen til Kim Mathiasen, der stoppede i bestyrelsen og til Vagn Pedersen, der stopper i juniorafdelingen med udgangen af vintersæsonen. Begge fik et par flasker vin med på vejen.

Formanden takkede for god ro og orden og med et Knæk og Bræk, ønskede han et godt 2015. Herefter var foreningen vært ved kaffe og brød.

Efterfølgende har bestyrelsen konstitueret sig:

Lars Pedersen, formand
Søren Sørensen, næstformand
Anders Kristensen, kasserer
Kim Husted Pedersen, Vandplejeformand
Mikkel Johannesen, Juniorafdelingen
Ryan Jacobsen, sekretær
Henrik Busk, Praktisk udvalg

Dokumenter

Relaterede nyheder og artikler