Generalforsamlingen 2014

Erling Nielsen modtog Grindsted Sportsfiskerforenings æresprotokol for sit kæmpe stykke arbejde for foreningen.

Nyt klubhus, nye laksekvoter og fredning af havørreden var nogle af de mest markante overskrifter på Grindsted Sportsfiskerforenings generalforsamling den 4. februar på Hotel Svanen.

Omtrent 35 medlemmer havde valgt at lægge turen forbi hotellet, hvor de kunne se frem til aften, der bød på overraskelser, spændende beretninger fra året der gik og perspektiver på den kommende sæson.

Nyt klubhus

Formand Lars Pedersen kunne i sin beretning med glæde fortælle, at flere års tanker om nyt klubhus endelig er blevet en realitet.

Foreningen har lejet et nyt klubhus på Svinget i Grindsted, blot et stenkast fra Grindsted Å og kanalen, der fører ud til Grindsted Engsø.

Foreningen lejer lokalerne af Billund Vand, og med tilskud og andre bidrag vil det nye klubhus ikke bevirke forøgede omkostninger for foreningen og medlemmerne.

Foreningen forventer at indvie lokalerne ved premieren den 16. april 2014.

Medlemmernes fangster

Formanden kunne også berette, at Grindsted Sportsfiskerforenings medlemmer i løbet af sæson 2013 har indberettet at have fanget 12 laks, 11 havørreder, 88 bækørreder og 34 stallinger.

Der var i sæsonen 66 Engsøfiskere, som har fanget hundredevis af gedder – heraf 22 over en meter. Dog har kun 37 Engsøfiskere indrapporteret fisk – men ifølge Lars er det stadigt muligt ved henvendelse til Søren Sørensen.

Ny laksekvote i 2014

Lars kunne berette, at der i år også er 120 laks i kvoten for A-vand og 5 for B-vand, som omtalt i nyheden: Nye lakseregler og ny premieredato

Som noget nyt har man i Varde Å-sammenslutningen besluttet at opdele kvoten således, at 90% af laksekvoten skal fanges på zone 1 og 2, mens de resterende 10% skal fanges på zone 3, 4 og 5. Dette bevirker, at fisketrykket i Varde Å-systemet bliver fordelt over mere vand, og sikrer, at der er fisk i kvoten til at Grindsteds medlemmer kan fange de laks, som vandrer op i Grindsted Å og Ansager Å sent på sæsonen.

Nyt fiskevand

Formanden kunne også oplyse om, at der er kommet nyt fiskevand til på enkelte parceller på Zone 2, samt nyt fiskevand i Utoft, sådan så det nu er muligt at fiske fra Utoft og opstrøms til Spærringen ved Utoft Dambrug.

Nyt premierefiskeri 1. marts

Med de nye lakseregler blev det i år muligt at åbne for fiskeri på B-vand allerede 1. Marts. Så derfor tilbyder foreningen nu sine medlemmer at starte sæsonnen 1. marts  i Ansager Å - opstrøms Tingvejen, på følgende to strækninger.

I resten af GSF's fiskevand er der premiere den 16. april som sædvanlig.

Fredning af havørreden i GSF-fiskevand

Med de sidste sæsoners vigende havørredfangster og vinterens dårlige elektrofiskeri efter havørreder in mente har bestyrelsen i foreningen valgt at frede havørreden på zone 5 indtil fiskene har adgang til egnet gydevand, der findes opstrøms spærringen af Grindsted Å ved Utoft Dambrug.

Med fredningen sender foreningen et tydligt signal til Billund Kommune og andre foreninger ved Varde Å-systemet, at havørredens kritiske tilstand i Varde Å-systemet bør og skal tages alvorligt.

Spærringen forventes fjernet inden for få år, men en endelig dato foreligger endnu ikke.

Nyt bestyrelsesmedlem og genvalg

Da Morten Rømer Holm efter fire år i bestyrelsen ikke modtog genvalg, blev Mikkel Johannesen valgt ind som nyt bestyrelsesmedlem. Morten fortsætter dog med at bistå foreningen med websiden og PR-aktiviteter.

  • Lars Pedersen blev modtog genvalg til formandsposten og blev valgt ind.
  • Kim Husted Pedersen og Søren Sørensen var på genvalg til bestyrelsen og blev valgt ind.
  • Peter Jakobsen og Peter Andreasen blev valgt ind som suppleanter.
  • Johannes Hansen blev valgt som revisor. 

Morten Jensen stoppede i 2013 som juniorformand, og han fik på generalforsamlingen en stor klapsalve for sit store engagement og arbejde, som han har lagt i juniorafdelingen.

Uddeling æresprotokol

Erling Nielsen modtog i år æresprotokollen for det kæmpe stykke arbejde, som han i utallige år har været garant for, om det så har været som kasserer for foreningen, behjælpelig med elfiskeri, udlån af materiel eller andet.  

Tidligere formand Poul Erik Thrane bidrog i år med en hjemmegjort gave, som Henry Ravns arv foreskriver.

Detaljerede beretninger

Detaljerede beretninger fra generalforsamlingen, indstilling til æresprotokol er på vej, og vil være tilgængelige på websiden, ligeså snart de er redaktøren i hænde. 

Relaterede nyheder og artikler