Generalforsamling 2017


Grindsted Sportsfiskerforening afholdte ordinær generalforsamling tirsdag den 21. februar 2017

Dagsorden var ifølge lovene:

 1. Valg af dirigent.
 2. Formandens beretning.
  Herunder beretning fra juniorafdeling, vandplejeudvalg og praktisk udvalg.
 3. Regnskab.
 4. Indkomne forslag.
  Der er ikke indkommet forslag.
 5. Valg af bestyrelse.
  Valg af kasserer. Anders Kristensen modtager genvalg.
  Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer:
  Ryan Jacobsen modtager genvalg.
  Peter Andreassen modtager genvalg.
 6. Valg af suppleanter.
  Kurt Thomsen og Peter Jakobsen er på valg.
 7. Valg af revisorer.
  Erling Nielsen er på valg.
 8. Pokaluddeling.
 9. Eventuelt.

Tirsdag den 21. februar afholdte Grindsted Sportsfiskerforening generalforsamling 2017. 28 personer dukkede op i klubhuset på Svinget 12 for at deltage i generalforsamlingen.

Jørgen Tholstrup blev valgt som dirigent og kunne med det samme konstatere at generalforsamlingen var indvarslet korrekt og dermed beslutningsdygtig. Beretninger og regnskab blev godkendt uden nævneværdige bemærkninger.

Der var ikke indkommet forslag til generalforsamlingen, så dette punkt var hurtigt overstået.

Anders Kristensen blev genvalgt som kasserer. Ryan Jacobsen og Peter Andreassen blev genvalgt til bestyrelsen. Peter Jakobsen og Kurt Thomsen blev valgt som suppleanter og Erling Nielsen blev genvalgt som revisor.

Formanden takkede for god ro og orden og med et Knæk og Bræk, ønskede han et godt 2017. Herefter var der rundvisning for de fremmødte i det nyrenoverede værksted og så der ellers kaffe og brød.

Efterfølgende har bestyrelsen konstitueret sig:

Lars Pedersen, formand
Søren Sørensen, næstformand
Anders Kristensen, kasserer
Kim Husted Pedersen, Vandplejeformand
Peter Andreassen, Juniorafdelingen
Ryan Jacobsen, sekretær
Michaek Rolsner, Praktisk udvalg

Dokumenter

Relaterede nyheder og artikler