Generalforsamling 2013

Generalforsamlingen blev traditionen tro afholdt på Hotel Lyngheden.

Flere fisk i åen, mange succesfulde arrangementer og projekter, samt status quo i antallet af medlemmer var nogle af hovedpunkterne formand, Lars Pedersen, berettede om på Grindsted Sportsfiskerforenings årlige generalforsamling tirsdag aften..

LÆS OGSÅ: Generalforsamlingen i Grindsted Sportsfiskerforening 2014

Lars Pedersen kunne i sin beretning fortælle om de mange gode arrangementer, som foreningen havde afholdt i løbet af året. Specielt premieren, hvor der blev fanget to laks af et par medlemmer, samt Lystfiskeriets Dag, hvor man bl.a. indviede to handicapfiskeplader og 250 m træbelagt fiskesti, står tilbage som store begivenheder i foreningen.

Færre lakse- og havørredfangster 

Som så mange andre år var indberetningerne af fangsrapporter mangelfulde, og der kunne således ikke drages mange konklusioner på baggrund af disse. Dog kunne formanden fortælle, at der i den nye sæson vil være obligatorisk elektronisk indberetning af laks, havørred, bækørred og stalling via Varde Sportsfiskerforenings webside. Med dette tiltag håbes det, at man vil få et langt mere retvisende billede af fangsterne i Varde Å-systemet.

I 2012 blev hele laksekvoten på 160 laks ikke opfisket i Varde Å-systemet, idet der blev hjemtaget 133 laks fordelt på 77 fisk over 75 cm og kun 56 fisk på 75 cm eller derunder. Med hensyn til havørredfangsterne var det i 2012 ifølge Lars Pedersen igen et skuffende år, da der i alt blev indberettet 258 havørreder, hvoraf 93 blev genudsat.

Formanden takkede for det gode samarbejde med Varde Å-sammenslutningen med begræd samtidigt, at det ikke var muligt i sammenslutningen at finde fælles fodslag omkring en begrænsning på havørredfiskeriet. 

Optimisme i forhold til stalling og bækørred

Efter flere års strenge vintre og angreb fra skarv kunne formanden berette, at der anes en svag antydning af, at stalling og bækørredbestandene er på vej tilbage 
- For stalling og bækørred mener jeg ikke, vi har tilstrækkeligt med materiale til at lave en retvisende udvikling i fiskeriet. Jeg konstaterer dog, at tilbagemeldingerne fra elfiskeri foretaget af både DTU Aqua og af GSF fortæller om en stadig fremgang - lille - men dog en fremgang i antallet af stalling og bækørred siden katastrofeåret 2010, beretter Lars Pedersen.

Ny kasserer og bestyrelsesmedlem

Ifølge dagsordenen modtog kasserer, Erling Nielsen, og et andet bestyrelsesmedlem ikke genvalg, hvorfor to nye personer skulle findes. Lykkeligvis blev begge poster hurtigt beklædt af to meget kompetente folk. Ny kasserer er således Anders Kristensen, og nyt menigt bestyrelsesmedlem er Ryan Jacobsen.

Seks gedder over meteren

Formanden kunne med glæde fortælle om over 200 geddefangster i Grindsted Engsø i 2013, hvoraf seks målte over en meter. Desuden kunne formanden også berette, at aftalen med Billund Kommune angående fiskeri i Grindsted Engsø er blevet forlænget med yderligere 5 år, så den nu løber til og med 2017. Det vil således være muligt at fange store gedder i fremtiden som medlem af foreningen.

Lars Pedersen sluttede generalforsamlingen af med at minde om det aktuelt gode geddefiskeri i Grindsted Engsø, samt byde alle interesserede velkomne til premiererundstykker den 16. april, når det atter går løs ved åen. 

Hent PDF: ​Formandens beretning 2013

Relaterede nyheder og artikler