Forårsklargøring

GSF's praktiske udvalg har ikke ligget på den lade side i årets første måneder. Der er blevet ryddet krat og efterset/opsat broer langs flere åstrækninger.

Ved Ansager Å har praktisk udvalg været i aktion på zone 3 på strækningen fra Kummefryseren til Campingvognen og ved sommerhuset i Egelund på zone 5. Begge steder er der blevet ryddet pilekrat for bedre adgang til fiskevandet. Ligeledes på zone 5 er P-pladsen ved Bemsigvej, der blev spurgt til på generalforsamlingen, blevet tjekket og fundet i orden, og grøften nedenfor P-pladsen er gjort passerbar med en bro.

Ved Grindsted Å er der på zone 4 Mølby-Eg tjekket broer og ryddet krat på strækningen nedstrøms Ålling Bro, mens adgangen til stykket ved Naturstyrelsens P-plads også har fået en omgang med buskrydderen.
Opstrøms broen ved Utoft på zone 5 er begyndende pilekrat blevet holdt i ave, så der også her er god adgang, når sæsonen starter i april.

Er der noget, vi har overset, så ret endelig henvendelse til Praktisk Udvalg.

Relaterede nyheder og artikler