Fiskeundersøgelse i Grindsted Engsø

En stille morgen ved Engsøen

Fiskeundersøgelse i Grindsted Engsø 6. og 7. september 2017

Vi har modtaget følgende meddelelse fra Billund Kommune.

I 2004-05 blev der i Grindsted Engsø foretaget en opfiskning af fisk, hvilket kaldes biomanipulation. Efter opfiskningen blev søen klar vandet, det vil sige, at man kunne kikke gennem vandet til bunden. En klar vandet sø er i en god tilstand og der kan udvikle sig planter på bunden som hjælper med til at omsætte de næringsstoffer som er i søen samt danne skjul for smådyr.
Grindsted Engsø har de sidste 2 - 3 år ændret karakter fra at være klart vand sø til igen at være en algesuppe med ringe sigt ned i vandet.
For at undersøge om det er fiske sammensætningen som er årsag til ændringen, vil der den 6. -7. september 2017 blive gennemført en fiskeundersøgelse i Grindsted Engsø.
Undersøgelsen består i, at der opsættes en række net i søen. Nettene vil blive fjernet efter 24 timer.
De fangede fiske fortæller os om sammensætningen af fisk i søen.
Denne viden skal sammen med vores viden om den kemiske sammensætninger i søen hjælpe med til, at belyse, hvilke tiltag der er nødvendige for igen at bringe Grindsted Engsø i en god tilstand.
En god tilstand måles på, at algemængden i søen igen nedbringes så vandet igen bliver klart.

Vi håber, at I i dette døgn kan færdes på søen udenom vores net, da det er vigtigt, at nettene ikke påvirkes.

Undersøgelsen gennemføres af Dansk Center for Vildlaks, Kim Iversen og hans kollegaer.
Der vil blive placeret en container på P - Pladsen i vestenden af søen til de indfangede fisk. Containeren leveres og fjernes af Brians Renovation.

Relaterede nyheder og artikler