Fiskestop

Ligesom vi sammen med VÅS har indført fiskestop i åen pga. de høje vandtemperaturer, så har vi valgt også at indføre fiskestop i Engsøen.

Fiskestoppet gælder fiskeri efter rovfisk, altså gedder og aborrer, der altid skal genudsættes. Fisk, der stresses hårdt ved fight, har stor risiko for at dø efter genudsætning, når vandtemperaturen er høj. Vandtemperaturen i søen blev i går målt til 21,5gr.

Fiskestoppet træder i kraft fra og med i morgen den 31. juli 2018, og ophæves, når temperaturen er faldet til et acceptabelt niveau. Når dette sker, bliver det offentliggjort via hjemmeside og mail.

Vi beder om forståelse for beslutningen, der er taget for at værne om vore fiskebestande.

Mvh.
Lars Pedersen
Formand

Relaterede nyheder og artikler