Fangster i sæsonen 2017

Kim Mikkelsen med laks på 115cm

Nedenfor kan du se, hvordan fangsterne har fordelt sig på arter og zoner i 2017 sæsonen.

GSF's medlemmer har indrapporteret 214 fangster i 2017, hvoraf 21 var havørred, 67 var laks, 102 var bækørred og de sidste 24 var stalling. Til sammenligning indmeldte GSF's medlemmer 224 fangster i 2016.

Årets største af et medlem fra Grindsted Sportsfiskerforening blev en laks på 115 cm fanget af Kim Mikkelsen. Vægten kender vi ikke, da fisken blev genudsat. Kim fangede fisken den 11. oktober 2017 på zone 2.

Totaloversigt for hele Varde Å systemet

Relaterede nyheder og artikler