Elektrofiskeri. Masser af fisk, men....

Ved elektrofiskeriet lørdag den 8. december i Grindsted Å blev der set masser af fisk. Der blev fisket fra Utoft Dambrug ned til Volvostykket og igen fra Vestre Boulevard til Morsbøl Skolevej. Der blev talt næsten 100 laks på disse strækninger og stallinger i alle størrelser kom i en lind strøm.

Hovedformålet med elektrofiskeriet var at skaffe moder- og faderfisk af havørreder. Disse skal stryges for æg og sæd, så der kan opdrættes ørredyngel til senere udsætning i Varde Å Systemet. Men der blev fanget foruroligende få havørreder, og jo længere vi kom ned af åen, des længere blev der mellem havørrederne. Derfor skal vi afsted igen, så der kan skaffes tilstrækkeligt med gydemodne havørreder.

Søndag den 16. december skal der elektrofiskes i Ansager Å fra Ansager Landevej og nedstrøms. Fiskeriet starter kl. 8.30 og der er samling i klubhuset kl. 7.00.

Se billederne fra lørdagens elektrofiskeri i Grindsted Å.

Grindsted Å - 8. december 2018

Relaterede nyheder og artikler