Elektrofiskeri efter havørred

Lørdag den 18. november 2017 flyttede et hold gæve lystfiskere fra Grindsted Sportsfiskerforening 83 havørreder og 11 bækørreder opstrøms spærringen ved Utoft Dambrug. Derved får fiskene mulighed for at gyde på de mange gydepladser, der ellers vil ligge ubrugte hen, på strækningerne opstrøms dambruget.

Se alle billederne ved at trykke på pilene:
7

Så længe fiskene ikke har mulighed for at bruge alle gydepladserne i Varde Å Systemet, så vil det fulde potentiale for naturligt forekommende havørreder ikke blive udnyttet. Vi håber fra Grindsted Sportsfiskerforening, at vi kan hjælpe naturen på vej ved at flytte fiskene over spærringen. Indtil spærringen bliver fjernet, vil vi forsætte denne praksis til gavn for naturen som helhed og for havørreden i særdeleshed. På havørredens vegne ser vi frem til en snarlig løsning på problemet med spærringen ved Utoft Dambrug.

Fiskene blev genudsat langs Grindsted Å, Grene Å og Billund Bæk. Enkelte blev genudsat på den nys genåbnede strækning af Billund Bæk ved LEGO House.

I weekenden den 9. og 10. december elektrofisker Grindsted Sportsfiskerforening igen på udvalgte strækninger af Grindsted Å. Her er formålet at opfiske havørreder og laks, hvoraf der stryges æg og sæd til opdræt af yngel til udsætning. Mere info følger.

Relaterede nyheder og artikler