Elektrofiskeri efter havørred

Lørdag den 18. november kl. 10 foretager Grindsted Sportsfiskerforening elektrofiskeri efter havørred i Grindsted Å ved Utoft.
Vi mødes ved Plagborgvej ved Utoft Bro. Vil du give en hånd med, så ring til Kim Husted, tlf. 2365 6057.

2016-12-02_09-34-19

Opstemningen ved Utoft Dambrug spærrer for vandrefiskenes adgang til de mange gydepladser længere oppe i Grindsted Å og Grene Å. Da især havørreden benytter sig af gydepladser i de små vandløbsspidser, har denne fiskeart i mange år været under pres i Varde Å Systemet, hvor flere spærringer hindrer fiskenes adgang. Ved hjælp af elektrofiskeri opfanger vi de gydemodne havørreder og genudsætter dem opstrøms dambruget, så de får mulighed for adgang til egnede gydepladser.

Senere på året, nærmere bestemt den 10. december vil Grindsted Sportsfiskerforening sammen med Varde Sportsfiskerforening gennemføre elektrofiskeri efter laks i Varde Å Systemet.
Nærmere info om denne dag følger senere.

Relaterede nyheder og artikler