Ansager Å

Varde og Grindsted Sportsfiskerforening er enige om fremover at betragte strækningen af Ansager Å mellem Krogager Dambrug og Ansager Mølle som laksevand A. De 2 foreninger lejer i fællesskab fiskeretten på strækningen. Beslutningen betyder, der først åbnes for fiskeri på stykket den 16. april.

Årsagen til beslutningen er, at opstemningen ved Ansager Mølle nu er fjernet og der dermed er åbnet for vandrefiskenes adgang til ovennævnte åstrækning.

Vadehavsbekendtgørelsen, der fastsætter reglerne for fiskeriet i bl.a. Varde Å systemet er ikke blevet ændret, men intentionen med bekendtgørelsen er, at der ikke udøves fiskeri på strækninger med opgang af laks og havørred.

Her ses en optagelse fra tiden før opstemningen blev fjernet, da det var hertil og ikke længere:

Relaterede nyheder og artikler