Om fuldflex

Hvad er Fuld flex?

Fuldflex er Grindsted Sportsfiskerforenings Juniorafdeling, og nogle af de værdier, vi sætter højest, er godt kammeratskab, fede fisketure, hyggelige klubaftener - med lystfiskeri og naturoplevelser i centrum.

Aktiviteter året rundt

I løbet af året arrangerer Fuldflex en masse fisketure til vores egne fiskevande såsom: Grindsted Å, Engsøen, men også til f.eks. Vejle Fjord, Karup Å osv.

Når sommeren bliver fortrængt af vinterens kulde prøver vi på at holde fiskefeberen i ro, ved at holde klubaftener i vores nye klubhus på svinget. Til vinterklubaftenerne lærer man at binde fluer, lave spinnere, fiskenet osv. men også, hvordan man får en fisk på krogen.


Foreningens juniorledere

Mikkel Johannesen 27124809

Vagn Pedersen 2122 3695

Kim Mathiasen 40398001

Ronny Lagoni 2857 8584

Juniorbestyrelsen

Jonas Sørensen

Peter Jensen

Simon Søgård

Laura Lykke Mathiasen

Mikkel Holm Nielsen supp


Love

§10a. Som juniormedlem kan optages enhver, der er fyldt 10 år, og til og med det fyldte 18. år. Indmeldelse kræver skriftlig tilladelse fra én af forældrene. Juniorlederen kan dispensere fra de nævnte aldersgrænser.

b. Juniorafdelingen har til opgave at varetage juniorfiskernes interesser.

c. Juniorafdelingens ledelse består af en bestyrelse på 5 medlemmer. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, kasserer og sekretær. Det bør tilstræbes, at juniorbestyrelsen er repræsenteret i aldersgruppen 14 - 21 år. Et medlem kan forsætte i juniorbestyrelsen til det fyldte 21. år.

d. Seniorbestyrelsen udpeger efter indstilling fra juniorbestyrelsen et senior-medlem til at være juniorleder. Juniorlederen er selvskreven dirigent ved afdelingens generalforsamling.

e. Juniorafdelingen får et af seniorbestyrelsen fastsat rådighedsbeløb. Der føres regnskab over afdelingens økonomi.

f. Regnskabet afsluttes inden for 14 dage før ordinær juniorgeneralforsamling, og revideres af foreningens kasserer.

g. Juniorafdelingens årlige generalforsamling afholdes kort før den ordinære generalforsamling. Bestyrelsen afgår med skiftevis 2 og 3 medlemmer. Formand og sekretær afgår på ulige årstal. Der vælges 1. og 2. suppleant for et år.

h. På den ordinære generalforsamling fremlægges juniorafdelingens beretning ved dens formand eller stedfortræder, valgt på juniorafdelingens generalforsamling.

i. Alle medlemmer, der ikke er fyldt 18 år, kan deltage uden stemmeret på GSF’s generalforsamling.

j. På juniorafdelingens generalforsamling har alle fremmødte juniormedlemmer stemmeret.