Omme Å

GSF har fiskeretten på de fire blå stykker nedstrøms Sdr. Omme by. Stykkerne er åbne for dagkortfiskere.

Medlemmer af GSF har medfiskeret på Fynske Lystfiskeres fiskevand ved Omme Å. De røde stykker på kortet. Køb af dagkort til GSF's fiskevand giver ikke ret til fiskeri på disse stykker.

For et større kort. Klik på firkanten øverst til højre over kortet.

Kontaktperson

Kim Husted Pedersen, tlf. 2365 6057, khp@gsff.dk