Fredninger og regler

Du bør, inden du bevæger dig ud og fiske, gøre dig bekendt med nedenstående regler samt sikre dig, at kvoterne på laks ikke er blevet opfisket.

Forskellige zoner, forskellige regler

Bemærk venligst, at Grindsted Sportsfiskerforening deler noget af fiskevandet med andre foreninger, hvorfor man bør sætte sig ind i reglerne for præcis den zone og å man fisker i, som man fisker i.

Zone 2, 3 og 4 - Fredninger & regler

Opdateret 15. april 2017

Zone 2, 3 og 4 er fredet 1. november - 15. april (datoer inkl.)

Fredningstider for fiskearter

 • Gedde er fredet fra 1. april til 30. april
 • Bækørreder henstilles til at blive genudsat
 • Stalling er totalfredet
 • Snæbel er totalfredet.
 • Havørred henstilles til at blive genudsat.
 • Laksen er fredet i både Varde Å- og Skjern Å-systemet, dog er der givet dispensation til at fangst af kvoter (Læs mere længere nede)

Mindstemål

 • Bækørred 30 cm
 • Havørred 40 cm
 • Søørred 40 cm
 • Laks 40 cm
 • Gedde 60 cm
 • Regnbueørred har intet mindstemål og må ikke genudsættes

 Obligatorisk indrapportering af fangst

 • Fra sæsonen 2014 skal alle fangster af laks, havørred, bækørred og stalling indberettes. Indberetningen er obligatorisk, uanset om fangsten hjemtages eller genudsættes, og indberetningen skal ske senest kl 24:00 på dagen for fangsten.

 Fiskeregler

 • Lystfiskeren har kun ret til at bevæge sig langs åen! Korn og højt græs må derfor ikke betrædes
 • Teltslagning ikke tilladt
 • Der skal tages hensyn til bredejeren i ALLE tilfælde
 • Kørende må kun benytte afmærkede veje og parkeringspladser
 • Fiskekroge, papir, flasker, fiskeline og lignende må IKKE henkastes i naturen
 • Ruser må ikke berøres
 • Hunde må ikke medbringes
 • Fredede fisk samt undermåls- og nedfaldsfisk skal genudsættes
 • Enhver der fisker i Varde Å systemet skal orientere sig i reglerne vedr. lakefiskeriet. Disse findes i Reglement for hjemtagelse af laks fra Varde Å-systemet i 2018

Fangstbegrænsning i Varde Å-systemet

 • På dispensation må der på baggrund af en tilladt kvote (A-kvote) i 2018 hjemtages 235 laks i perioden fra den 16. april til og med den 31. oktober. Denne kvote er fordelt, således at der må hjemtages 125 laks på 75 cm eller derunder samt 110 laks på over 75 cm fanget i følgende dele af Varde Å systemet
 • Grindsted Å, fra opstemningen ved Utoft Dambrug og nedstrøms til udløb i Vadehavet
 • Ansager Å, fra opstemningen ved Krogager Dambrug og nedstrøms til udløb i Vadehavet
 • I 2018 er der desuden givet tilladelse til hjemtagelse af 5 ekstra laks (B-kvote) fra de dele af Varde Å systemet der ikke er omfattet af ovenstående (fx Linding Å, Holme Å, Ansager Å opstrøms opstemningen ved Krogager Dambrug og Grindsted Å opstrøms Utoft dambrug). B-kvoten er ikke opdelt i laks over og under 75 cm
 • Antal hjemtagne laks kan følges på http://www.varde-sportsfiskerforening.dk
  • Der må højest hjemtages 3 laksefisk pr. dag på zone 2, 3 og 4 (laksfisk er, laks, havørred og bækørred). Dog må der kun hjemtages 1 laks pr. år
  • Fangstrapporten skal indsendes straks, og den præcise længde i cm skal oplyses ved indsendelse af fangstrapporten
 • Indsendelse skal ske senest kl 24:00 på dagen for fangsten! Indberetning af hjemtaget laks sker elektronisk på hjemmesiden: http://varde-sportsfiskerforening.dk/registrer-fangst/
 • Genudsatte laks skal ligesom hjemtagne laks indberettes elektronisk. Der henstilles til at genudsatte laks håndteres så skånsomt som muligt.

Særlige regler fra 2014

 • Der må højst være én krog på linen. Krogen må være enkelt-, dobbelt- eller trekrog. Den skal være uden eller med helt nedklemte modhager.
  Dog må der ved fiskeri med naturlig agn eller agn med duftstof anvendes enkeltkrog med modhager i krogstørrelse 12 eller mindre, hvor afstanden mellem krogspids og krogskaft skal være 6 mm eller mindre.
 • Det er ikke tilladt at fiske med rejer og rogn som agn.

Zone 5 - Fredninger og regler

Opdateret 15. april 2017

Zone 5 består af af følgende åer, der har følgende fredningsperioder:

Fredningstider for fiskearter

 • Gedde er fredet fra 1. april til 30. april
 • Stalling er totalfredet
 • Snæbel er totalfredet
 • Havørred, der må hjemtages en havørred/mand/år fra zone 5
 • Ål er totalfredet
 • Nedfaldsfisk er totalfredet
 • Laksen er fredet i både Varde Å- og Skjern Å-systemet, dog er der givet dispensation til at fangst af kvoter (Læs mere længere nede)

Mindstemål

 • Bækørred 40 cm
 • Havørred 40 cm
 • Søørred 40 cm
 • Laks 40 cm
 • Gedde 60 cm
 • Regnbueørred har intet mindstemål og må ikke genudsættes

Fangstbegrænsninger:

 • Der må max. hjemtages 1 laksefisk pr. dag på Zone 5. (Laksefisk er: laks, havørred, søørred og bækørred)

 Obligatorisk indrapportering af fangst

 • Alle fangster af laks, havørred, bækørred og stalling indberettes for Varde Å Systemet. Indberetningen er obligatorisk, uanset om fang-sten hjemtages eller genudsættes, og indberetningen skal ske senest kl 24:00 på dagen for fangsten.
 • Alle fangster af laks og havørred skal indberettes for Skjern Å Systemet. Indberetningen er obligatorisk, uanset om fangsten hjemtages eller genudsættes, og indberetningen skal ske senest kl 24:00 på dagen for fangsten.

Fiskeri i Omme Å - husk det obligatoriske laksekontingent

Fiskeregler

 • Lystfiskeren har kun ret til at bevæge sig langs åen! Korn og højt græs må derfor ikke betrædes
 • Teltslagning ikke tilladt
 • Der skal tages hensyn til bredejeren i ALLE tilfælde
 • Kørende må kun benytte afmærkede veje og parkeringspladser
 • Fiskekroge, papir, flasker, fiskeline og lignende må IKKE henkastes i naturen
 • Ruser må ikke berøres
 • Hunde må ikke medbringes
 • Fredede fisk samt undermåls- og nedfaldsfisk skal genudsættes
 • Enhver der fisker i Varde Å Systemet skal orientere sig i reglerne vedr. lakefiskeriet. Disse findes i Reglement for hjemtagelse af laks fra Varde Å-systemet i 2018
 • Enhver der fisker i Skjern Å Systemet skal orientere sig i reglerne vedr. fiskeriet. Disse findes her http://www.skjernaasam.dk/fiskeriet/fiskeregler
 • Husk ved alt fiskeri i Skjern Å Systemet, herunder Omme Å, skal der betales laksekontingent til Skjern Å Sammenslutningen

Fangstbegrænsning i Varde Å-systemet

 • På dispensation må der på baggrund af en tilladt kvote (A-kvote) i 2018 hjemtages 235 laks i perioden fra den 16. april til og med den 31. oktober. Denne kvote er fordelt, således at der må hjemtages 125 laks på 75 cm eller derunder samt 110 laks på over 75 cm fanget i følgende dele af Varde Å systemet
 • Grindsted Å, fra opstemningen ved Utoft Dambrug og nedstrøms til udløb i Vadehavet
 • Ansager Å, fra opstemningen ved Krogager Dambrug og nedstrøms til udløb i Vadehavet
 • I 2018 er der desuden givet tilladelse til hjemtagelse af 5 ekstra laks (B-kvote) fra de dele af Varde Å systemet der ikke er omfattet af ovenstående (fx Linding Å, Holme Å, Ansager Å opstrøms opstemningen ved Krogager Dambrug og Grindsted Å opstrøms Utoft dambrug). B-kvoten er ikke opdelt i laks over og under 75 cm
 • Antal hjemtagne laks kan følges på http://www.varde-sportsfiskerforening.dk
  • Der må højest hjemtages 1 laksefisk pr. dag (laks, havørred og bækørred).  Og der må kun hjemtages 1 laks pr. år
  • Fangstrapporten skal indsendes straks, og den præcise længde i cm skal oplyses ved indsendelse af fangstrapporten
 • Indsendelse skal ske senest kl 24:00 på dagen for fangsten! Indberetning af hjemtaget laks sker elektronisk på hjemmesiden: http://varde-sportsfiskerforening.dk/registrer-fangst/
 • Genudsatte laks skal ligesom hjemtagne laks indberettes elektronisk. Der henstilles til at genudsatte laks håndteres så skånsomt som muligt. Indberetning af genudsatte laks sker elektronisk på hjemmesiden: http://varde-sportsfiskerforening.dk/registrer-fangst/

Særlige regler fra 2014

 • Der må højst være én krog på linen. Krogen må være enkelt-, dobbelt- eller trekrog. Den skal være uden eller med helt nedklemte modhager.
  Dog må der ved fiskeri med naturlig agn eller agn med duftstof anvendes enkeltkrog med modhager i krogstørrelse 12 eller mindre, hvor afstanden mellem krogspids og krogskaft skal være 6 mm eller mindre.
 • Det er ikke tilladt at fiske med rejer og rogn som agn.

Øvrige regler

 • Det er kun tilladt at fiske med én stang
 • Det er kun tilladt at fiske med kunstagn og regnorm
 • Forfodring er ikke tilladt
 • Sættesnøre er ikke tilladt
 • Et medlems ægtefælle/samlever samt børn og børnebørn under 12 år fisker gratis, når disse ledsages af medlemmet

Regler for fiskeri for handicappede

 • Handicappede kan ved henvendelse til foreningen få udstedt et gratis gæstekort til foreningens tre handicapfiskepladser
 • Fiskekortet er personligt. Det er således den handicappede selv, der skal udøve fiskeriet
 • En handicaphjælper må assistere i det omfang, det er nødvendigt for at den handicappede kan fiske. Ledsagere er underlagt medlemmets fangstkvote. Ønsker handicaphjælperen at fiske, skal denne have et personligt fiskekort

Zone 6 - Fredninger og regler

Opdateret 15. april 2017

Zone 6 består af af følgende åer, der har følgende fredningsperioder:

Fredet 1. nov - 28. feb (datoer inkl.):

Fredningstider for fiskearter

 • Gedde er fredet fra 1. april til 30. april
 • Stalling er totalfredet
 • Snæbel er totalfredet
 • Havørred er totalfredet
 • Ål er totalfredet
 • Nedfaldsfisk er totalfredet
 • Laksen er fredet i både Varde Å- og Skjern Å-systemet, dog er der givet dispensation til at fangst af kvoter (Læs mere længere nede)

Mindstemål

 • Bækørred 30 cm
 • Havørred 40 cm
 • Søørred 40 cm
 • Laks 40 cm
 • Gedde 60 cm
 • Regnbueørred har intet mindstemål og må ikke genudsættes

Fangstbegrænsninger:

 • Der må max. hjemtages 1 laksefisk pr. dag på Zone 6. (Laksefisk er: laks, havørred, søørred og bækørred)

 Obligatorisk indrapportering af fangst

 • Fra sæsonen 2014 skal alle fangster af laks, havørred, bækørred og stalling indberettes. Indberetningen er obligatorisk, uanset om fang-sten hjemtages eller genudsættes, og indberetningen skal ske senest kl 24:00 på dagen for fangsten.

Fangstbegrænsning i Varde Å-systemet

 • På dispensation må der på baggrund af en tilladt kvote (A-kvote) i 2018 hjemtages 235 laks i perioden fra den 16. april til og med den 31. oktober. Denne kvote er fordelt, således at der må hjemtages 125 laks på 75 cm eller derunder samt 110 laks på over 75 cm fanget i følgende dele af Varde Å systemet
 • Grindsted Å, fra opstemningen ved Utoft Dambrug og nedstrøms til udløb i Vadehavet
 • Ansager Å, fra opstemningen ved Krogager Dambrug og nedstrøms til udløb i Vadehavet
 • I 2018 er der desuden givet tilladelse til hjemtagelse af 5 ekstra laks (B-kvote) fra de dele af Varde Å systemet der ikke er omfattet af ovenstående (fx Linding Å, Holme Å, Ansager Å opstrøms opstemningen ved Krogager Dambrug og Grindsted Å opstrøms Utoft dambrug). B-kvoten er ikke opdelt i laks over og under 75 cm
 • Antal hjemtagne laks kan følges på http://www.varde-sportsfiskerforening.dk
  • Der må højest hjemtages 1 laksefisk pr. dag (laks, havørred og bækørred).  Og der må kun hjemtages 1 laks pr. år
  • Fangstrapporten skal indsendes straks, og den præcise længde i cm skal oplyses ved indsendelse af fangstrapporten
 • Indsendelse skal ske senest kl 24:00 på dagen for fangsten! Indberetning af hjemtaget laks sker elektronisk på hjemmesiden: http://varde-sportsfiskerforening.dk/registrer-fangst/
 • Genudsatte laks skal ligesom hjemtagne laks indberettes elektronisk. Der henstilles til at genudsatte laks håndteres så skånsomt som muligt. Indberetning af genudsatte laks sker elektronisk på hjemmesiden: http://varde-sportsfiskerforening.dk/registrer-fangst/

Særlige regler fra 2014

 • Der må højst være én krog på linen. Krogen må være enkelt-, dobbelt- eller trekrog. Den skal være uden eller med helt nedklemte modhager.
  Dog må der ved fiskeri med naturlig agn eller agn med duftstof anvendes enkeltkrog med modhager i krogstørrelse 12 eller mindre, hvor afstanden mellem krogspids og krogskaft skal være 6 mm eller mindre.
 • Det er ikke tilladt at fiske med rejer og rogn som agn.

Adfærd og færdsel

 • Alt færdsel skal ske efter sund fornuft, og der skal tages hensyn til dyr og andre mennesker ved åen.
 • Der må ikke efterlades fiskekroge, papir o. ligne, efterlad området som du gerne selv vil modtage åen.
 • Fiskekortet skal vises ved forespørgsel fra Fiskeri kontrol eller en person der selv kan fremvise gyldig fiskekort.
 • Fiskeri forbudt skilte skal respekteres.