Generalforsamling 2018

Tuesday den 20. February, 19:00

Kræver ikke tilmelding

 

Grindsted Sportsfiskerforening afholder ordinær generalforsamling tirsdag den 20. februar 2018 kl. 19.00 i klubhuset på Svinget 12.

Dagsorden ifølge lovene:

 1. Valg af dirigent.
 2. Formandens beretning.
  Herunder beretning fra juniorafdeling, vandplejeudvalg og praktisk udvalg.
 3. Regnskab.
 4. Indkomne forslag.
  Der er indkommet 2 forslag. Se nedenfor.
 5. Valg af bestyrelse.
  Valg af formand. Lars Pedersen modtager genvalg.
  Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer:
  Kim Husted Pedersen modtager ikke genvalg.
  Michael Rolsner modtager genvalg.
  Søren Sørensen modtager genvalg.
 6. Valg af suppleanter.
  Kurt Thomsen og Peter Jakobsen er på valg.
 7. Valg af revisorer.
  Johannes Hansen er på valg.
 8. Pokaluddeling.
 9. Eventuelt.

1. forslag:
Tilføjelse til ”Love for Grindsted Sportsfiskerforening”
Udnyttelse af foreningens fiskevand i privat kommercielt øjemed, som f.eks. guidede fisketure, kurser eller lignende er som udgangspunkt ikke tilladt.
Baggrund for forslaget: Beskyttelse af foreningens fiskevande og sikring af at der ikke sker kommercielt aktivitet langs disse.

2. forslag:
Tilføjelse til ”Love for Grindsted Sportsfiskerforening”
Udnyttelse af foreningens fiskevand i privat kommercielt øjemed, som f.eks. guidede fisketure, kurser eller lignende er som udgangspunkt ikke tilladt. Bestyrelsen kan give dispensation til et arrangement, men ønsker som udgangspunkt at det skal forgå i GSFF regi. Ansøgning om dispensation skal indsendes skriftlig til bestyrelsen.
Baggrund for forslaget: Beskyttelse af foreningens fiskevande og sikring af at al kommercielt aktivitet langs disse sker i foreningens interesse og med bestyrelsens godkendelse.

Forsideslider: 

ikke med i slider