Generalforsamling 2015

Grindsted Sportsfiskerforening afholdt ordinær generalforsamling klubhuset i Grindsted, tirsdag den 17. februar 2015.

Dagsorden

 • Valg af dirigent.
 • Formandens beretning.
  • Herunder beretning fra juniorafdeling, vandplejeudvalg og praktisk udvalg.
 • Regnskab.
 • Indkomne forslag.
 • Forslag fra bestyrelsen, der ønsker flg. tilføjelse til lovene: §3b. Ved optagelse i foreningen accepterer man samtidig at modtage foreningens nyhedsbreve sendt til den opgivne mailadresse.
 • Valg af bestyrelse.
 • Valg af kasserer. Anders Kristensen modtager genvalg.
 • Valg af to bestyrelsesmedlemmer:
  • Ryan Jacobsen modtager genvalg.
  • Kim Mathiasen modtager ikke genvalg.
 • Valg af suppleanter.
  • Peter Andreasen og Peter Jakobsen er på valg.
 • Valg af revisorer.
  • Erling Nielsen er på valg.
 • Pokaluddeling.
 • Eventuelt.

Dokumenter