Generalforsamling 2008

GSF afholdt ordinær generalforsamling på Hotel Lyngheden i Grindsted tirsdag den 19. februar 2008.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent.
2. Formandens beretning, herunder beretning fra juniorafdeling og vandplejeudvalg.
3. Regnskab.
4. Indkomne forslag: Ingen
5. Valg til bestyrelse:
Valg af formand: Poul Erik Thrane modtager genvalg.
Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer:
Michael Nielsen modtager ikke genvalg.
Søren Sørensen modtager genvalg.
Mogens Jørgensen modtager genvalg.
6. Valg af suppleanter.
John Becker og Bent Pedersen er på valg.
7. Valg af revisorer.
Johannes Hansen er på valg.
8. Pokaluddeling.
9. Eventuelt.
 

Referat:

Bestyrelsen havde i år inviteret biolog Jan Nielsen til at indlede generalforsamlingen med et foredrag om stallingen. Efter et spændende og lærerigt indlæg, blev der afsluttet med spørgsmål og svar og lidt generel diskussion omkring gyde- og opvækstforholdene for ørreder og stalling i vore vandløb.

Efter formandsberetningen kunne regnskabet godkendes uden kommentarer med et overskud på godt 35.500,- kr.

Da der ikke var indkommet forslag til årets generalforsamling gik vi direkte videre til valgene. Søren Sørensen og Mogens Jørgensen blev genvalgt og i stedet for Michael Nielsen, der ikke ønskede genvalg, blev Kim Husted Pedersen valgt. Der var genvalg til suppleanter og revisor.

Pokal for største laks/havørred gik til Birger Hansen for en laks på 8 kg og for største bækørred gik pokalen til Haidar Herati for en fisk på 2,6 kg.

Henry Ravns Æresprotokol blev i år uddelt til Jørgen Tholstrup for hans lange og tro tjeneste i foreningen. Med protokollen fulgte en ørred skåret i fedtsten af Henry.
Til slut takkede Poul Erik, den nu tidligere formand for vandplejeudvalget, Michael for 10 års velgennemført bestyrelsesarbejde.

Så gik snakken den næste times tid hen over de obligatoriske franksbrødsmadder.

Bestyrelsen har konstitueret sig. Se Forening -bestyrelsen.
 

Med venlig hilsen
Bestyrelsen for GSF